You are currently viewing Szybkie prototypowanie w branży budowy maszyn

Szybkie prototypowanie w branży budowy maszyn

  • Post author:
  • Post category:Blog

Prototypowanie

Szybkie prototypowanie to jedno z głównych zastosowań technologii druku 3D. Umożliwia ono zmaterializowanie swojego pomysłu oraz jego przetestowanie w praktyce. Takie zastosowanie jest dobrze znane przez naszego Klienta, firmę z branży budowy maszyn. Produkty Klienta to maszyny oraz linie technologiczne wykonywane „pod klucz”, czyli na specjalne zamówienie, które podnoszą wydajność i efektywność produkcji przy zachowaniu najwyższej jakości. Głównym odbiorcą produkowanych maszyn jest branża Automotive.

Wydruk 3D

Wydruki, które realizowaliśmy dla naszego Klienta były pozycjonerami elektroniki podczas automatycznego procesu lutowania. Do realizacji usługi wykorzystano materiał ABS w technologii FDM (LPD). Wykonane wydruki 3D umożliwiły analizę modelu 3D celem weryfikacji kształtu i wymiarów. Dodatkowym testem dla wydruków był test funkcjonalności na maszynie. Takie działanie umożliwia naniesienie ewentualnych poprawek w projekcie jeszcze przed wykonaniem finalnych części maszyny w docelowej technologii.

Poniżej przedstawiono wydrukowane szczęki pozycjonerów zamontowane w maszynie.

Prototyp szczęki zaciskowe wydrukowany w 3D

Model 3D

Możliwość naniesienia poprawek w modelu 3D przed przystąpieniem do finalnego wykonania to redukcja kosztów, które mogłyby wystąpić w przypadku ewentualnego błędu. Jest to jedna z zalet wykonania prototypu. Kolejną jest możliwość sprawdzenia funkcjonalności danej części i/lub całej maszyny. Przykładem może być długi czas oczekiwania na elementy frezowane, gdzie producent oczekuje na dostawę części i nie może przetestować czy urządzenie działa poprawnie. W przypadku technologii druku 3D i szybkiego prototypowania termin realizacji jest znacznie korzystniejszy.

Docelowe szczęki pozycjonerów zostały wykonane z materiału POM w technologii obróbki skrawaniem. Zdjęcie przedstawia szczęki, które uchwyciły i spozycjonowały elektronikę celem wykonania precyzyjnego procesu lutowania.

Podsumowując, korzyści płynące z szybkiego prototypowania na przykładzie naszego Klienta to:

  • możliwość weryfikacji modelu 3D celem szybszego potwierdzenia prawidłowości koncepcji,
  • sprawdzenie poprawności koncepcji w praktyce podczas testów wydrukowanych części zamontowanych w maszynie,
  • minimalizacja kosztów wynikających z ewentualnych błędów w modelu,
  • krótszy czas wdrożenia maszyny ze względu na możliwość testów z zamontowanymi wydrukami.