You are currently viewing Wydruki do zastosowań wysokotemperaturowych

Wydruki do zastosowań wysokotemperaturowych

  • Post author:
  • Post category:Blog

Wydruki 3D odporne na podwyższoną temperaturę

Zwiększająca się popularność druku 3D ułatwia dostęp do różnych technologii addytywnych potencjalnym Klientom. Taka sytuacja pozytywnie wpływa na rozwój tych technologii oraz materiałów w nich dostępnych. Przykładem może być technologia SLA i żywice do zastosowań inżynieryjnych. W tym artykule opisano żywicę High temp, która z sukcesem może być zastosowana do wydruków zamontowanych w środowisku o podwyższonej temperaturze.

Żywica odporna na podwyższoną temperaturę

Jak podaje producent żywicy, finalny wydruk może być poddany dwóm stopniom obróbki termicznej. Wpływa ona na parametr HDT (z języka angielskiego Heat Deflection Temperature), czyli temperaturę ugięcia pod obciążeniem. Pierwszy stopień zapewnia odporność na temperaturę do 142 °C, a drugi nawet do 238 °C przy obciążeniu 0,45 MPa. Analogicznie, HDT przy obciążaniu 1,8 MPa dla pierwszego stopnia obróbki to 99 °C, a dla drugiego 101 °C.

Poniżej zaprezentowano pierwszy stopień, czyli naświetlenie lampami UV oraz wygrzanie wydruków w temperaturze 80 °C przez 120 minut. Drugi etap to dodatkowe wygrzanie wydruków w cieplarce laboratoryjnej w temperaturze 160 °C przez 180 minut.

Wydruki 3D odporne na temperaturę

Opis wydruków 3D

Zaprezentowane wydruki to karkasy, czyli rdzenie transformatora niskonapięciowego. Posłużyły one naszemu Klientowi do wykonania partii informacyjnej swojego produktu. Dzięki wydrukom 3D sprawdzono modele 3D, w których naniesiono drobne poprawki tworząc nowe rewizje elementów. Wykonanie partii informacyjnej umożliwiło sprawdzenie funkcjonalności produktu, czyli transformatora bez ponoszenia znacznych kosztów tj. koszt formy wtryskowej.

Druk 3D odporny na temperaturę
Druk 3D odporny na temperaturę

Masz pytania?