You are currently viewing Druk 3D w medycynie

Druk 3D w medycynie

  • Post author:
  • Post category:Blog

Zastanawialiście się kiedyś, jak można wykorzystać Druk 3D w medycynie?

Podjęliśmy się zlecenia, w którym należało wykonać prototyp stopy. Model był potrzebny, aby lekarz mógł się dobrze przygotować do operacji. Dostaliśmy zdjęcie wykonanej tomografii, które zostało przerobione na model STL, a następnie powstał gotowy wydruk w technologii żywicznej SLA.

Dlaczego akurat technologia żywiczna?

Wydruk jest bardzo precyzyjny, estetyczny, oddaje każdy detal. Drukując elementy w technologii SLA występuje najmniejsze ryzyko jakichkolwiek odkształceń. Dodatkowo wydruk jest szybszy niż w przypadku drukarek filamentowych. Drukarki żywiczne świetnie sprawdzają się do prototypowania.

Technologia SLA polega na światłoutwardzaniu. Do pojemnika (kontenera) wlewana jest żywica światłoutwardzalna, a następnie zostaje w niej zatopiony stół roboczy. W kolejnym etapie żywica jest naświetlana przy pomocy wiązki lasera. Ze struktury płynnej przekształca się w strukturę stałą. Gdy cały detal zostanie naświetlony, element w całości wynurza się ze zbiornika z żywicą. W celu usunięcia nadmiaru żywicy model należy wysuszyć i umyć w rozpuszczalniku, a następnie poddać go działaniu promieniowania UV, żeby w całości utwardzić komponent. Na samym końcu są usuwane podpory i ewentualnie wykonywane małe poprawki szlifierskie.

Poniżej przedstawiamy wydrukowany przez nas prototyp stopy w technologii SLA z żywicy Tough2000.

Autor artykułu:
Katarzyna Broy
Studentka Politechniki Śląskiej na wydziale Mechanicznym Technologicznym na kierunku Inżynieria produkcji i zarządzanie (I rok studiów drugiego stopnia o specjalizacji: organizacja, doskonalenie i informatyzacja produkcji).