You are currently viewing Szybki termin wdrożenia maszyny i redukcja kosztów, czyli spersonalizowane wtyczki i gniazda wydrukowane w 3D

Szybki termin wdrożenia maszyny i redukcja kosztów, czyli spersonalizowane wtyczki i gniazda wydrukowane w 3D

  • Post author:
  • Post category:Blog

Case study

Poniższy przykład dotyczy zapytania od jednego z naszych Klientów z branży budowy maszyn i elektroniki. Klient zakupił gotowy system modułowych złącz, lecz niestety dostępne rozwiązania na rynku nie spełniły postawionych wymagań. Ze względu na to, zamodelowaliśmy wtyczki i gniazda celem wydrukowania prototypu. Dodatkowo zaprezentowaliśmy oczekiwany rezultat na renderze.

Druk 3D

Wykonaliśmy zestaw wydruków 3D celem analizy modelu CAD oraz próby funkcjonalności. Po naniesieniu drobnych poprawek, wydrukowaliśmy finalne detale w technologii SLA z żywicy Tough 2000, które zostały wykorzystane na końcowy montaż, czyli zostały zamontowane w maszynie wykonanej przez Klienta. 

Zastosowanie druku 3D umożliwiło wykonanie spersonalizowanych wtyczek, które spełniły wymagania postawione przez Klienta. Dodatkowo, zastosowana technologia SLA zapewniła dokładność odwzorowania detalu, a żywica Tough 2000 o własnościach  zbliżonych do ABS’u zapewniła możliwość zastosowania wydruków 3D jako finalne części maszyny. Wykonane wtyczki i gniazda były kompatybilne z pozostałymi elementami z typoszeregu i systemu złącz, co przyspieszyło termin wdrożenia rozwiązania oraz zredukowało końcowy koszt.

Zobacz inne przykłady druku 3D części zamiennych w branży budowy maszyn i urządzeń: https://laboratoriumdruku3d.pl/czesci-zamienne/

Druk 3D

Masz pytania?